Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

राम बहादुर थापा 'बादल'

  • राम बहादुर थापा 'बादल'

राम बहादुर थापा 'बादल'


राम बहादुर थापा 'बादल'
माननीय गृह मन्त्री

पद माननीय गृह मन्त्री
बहाल मिति २०७४ फाल्गुन १४