Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

संगीता बुढाथोकी


संगीता बुढाथोकी


संगीता बुढाथोकी
कार्यालय सहयोगी

शाखा मन्त्रिज्यू को सचिवालय
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
बहाल मिति २०७७ चैत्र १६