Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

विष्णु प्रसाद आचार्य


विष्णु प्रसाद आचार्य


विष्णु प्रसाद आचार्य
शाखा अधिकृत

शाखा विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल bishnuanacharya@gmail.com
सम्पर्क 9851065579
बहाल मिति २०७६ कार्तिक ६