Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

गणेश गैरे


गणेश गैरे


गणेश गैरे
उप सचिव

शाखा विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल ggaire4@gmail.com
सम्पर्क 9858750757
बहाल मिति २०७७ कार्तिक १७