Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

रन्जु दर्नाल


रन्जु दर्नाल


रन्जु दर्नाल
कार्यालय सहयोगी

शाखा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9860405126
बहाल मिति २०७७ चैत्र १७