Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

मुस्कान कुमार मास्के


मुस्कान कुमार मास्के


मुस्कान कुमार मास्के
शाखा अधिकृत

शाखा कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल muskankr21@gmail.com
सम्पर्क 9841391921
बहाल मिति २०७५ माघ ९