Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

भागिरथी भाट


भागिरथी भाट


भागिरथी भाट
कार्यालय सहयोगी

शाखा आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9860924460
बहाल मिति २०७७ चैत्र १७