Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

रमा देवी बाँनिया


रमा देवी बाँनिया


रमा देवी बाँनिया
कार्यालय सहयोगी

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9849990240
बहाल मिति २०७७ चैत्र १६