Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

जमुना ज्ञवाली


जमुना ज्ञवाली


जमुना ज्ञवाली
कार्यालय सहयोगी

शाखा प्रशासन महाशाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9841202524
बहाल मिति २०७५ कार्तिक ५