Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

कोपिला भुजेल


कोपिला भुजेल


कोपिला भुजेल
कार्यालय सहयोगी

शाखा सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क 9843634614
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६