Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

सुष्मा श्रेष्ठ


सुष्मा श्रेष्ठ


सुष्मा श्रेष्ठ
वरिष्ठ कम्प्युटर ईन्जिनियर

शाखा सूचना प्रविधि शाखा
पद वरिष्ठ कम्प्युटर ईन्जिनियर
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल sushma.shrestha@moha.gov.np
सम्पर्क 9841821257
बहाल मिति २०७७ फाल्गुन २०