Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

रन्जना राई


रन्जना राई


रन्जना राई
शाखा अधिकृत

शाखा प्रहरी प्रशासन शाखा
पद शाखा अधिकृत
इमेल ranjana_rai88@yahoo.com
सम्पर्क 9845288924
बहाल मिति N/A