Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

दुर्गा राम भण्डारी


दुर्गा राम भण्डारी


दुर्गा राम भण्डारी
कार्यालय सहयोगी

शाखा लागु औषध नियन्त्रण शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
इमेल Durgaji294@gmail.com
सम्पर्क 9841940088
बहाल मिति N/A