Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

दिपेन्द्र पन्त


दिपेन्द्र पन्त


दिपेन्द्र पन्त
कार्यालय सहयोगी

शाखा स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9813315254
बहाल मिति २०७७ चैत्र १७