Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 कबिता शर्मा


 कबिता शर्मा


 कबिता शर्मा
शाखा अधिकृत

शाखा शान्ति प्रवर्धन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल sharmakabita11@gmail.com
सम्पर्क 9849594100
बहाल मिति N/A