Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

कमला पौडेल


कमला पौडेल


कमला पौडेल
कार्यालय सहयोगी

शाखा कानून महाशाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
बहाल मिति २०७७ चैत्र १७