Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

दिनेश न्यौपाने


दिनेश न्यौपाने


दिनेश न्यौपाने
शाखा अधिकृत

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9841578750
ठेगाना निजगढ-९, बारानिजगढ 9, वारा
बहाल मिति २०७७ भाद्र ५