Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

महेश्‍वर न्यौपाने

  • महेश्‍वर न्यौपाने

महेश्‍वर न्यौपाने


महेश्‍वर न्यौपाने
गृह सचिव

पद गृह सचिव
इमेल secretary@moha.gov.np
सम्पर्क 9851140001
बहाल मिति २०७६ माघ २२