Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

बालकृष्ण खाण

  • बालकृष्ण खाण

बालकृष्ण खाण


बालकृष्ण खाण
माननीय गृह मन्त्री

पद माननीय गृह मन्त्री
बहाल मिति २०७८ असार २९