Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

खुमकान्त आचार्य


खुमकान्त आचार्य


खुमकान्त आचार्य
उप सचिव

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल informationofficer@moha.gov.np
सम्पर्क 9851277012
बहाल मिति २०७७ फाल्गुन १८