Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

कपिल कुमार के.सी.


कपिल कुमार के.सी.


कपिल कुमार के.सी.
कार्यालय सहयोगी

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9840012882
ठेगाना धापाखेलललितपुर महानगरपालिका 24, ललितपुर
बहाल मिति २०७५ श्रावण १