Low Bandwidth Invert Color A- A A+

विपद् प्रतिकार्य भन्नाले के बुझिन्छ ?

विपद् प्रतिकार्य भन्नाले विपद्का घटना घट्नासाथ तत्कालै गरिने खोज, उद्धार एवं राहतसँग सम्बन्धित कार्य सम्झनु पर्छ ।


Disaster


View All
Last Updated : 2078-10-14 15:35:32

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers