Low Bandwidth Invert Color A- A A+

निजी आवास पुनर्निर्माणका लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि कति रकम पाउने व्यवस्था रहेको छ ?

पुनर्निर्माणका लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि क्षतिको यथार्थ प्राविधिक मुल्याङ्कनका आधारमा हिमाली जिल्लामा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँ, पहाडी जिल्लामा चार लाख रुपैया र तराईका जिल्लामा तीन लाख रुपैया पाउने व्यवस्था रहेको छ ।


Disaster


View All
Last Updated : 2079-10-06 19:37:55

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers