Low Bandwidth Invert Color A- A A+

लागु ‍औषधको प्रदेशगत अवस्था कस्तो रहेको छ ? (लागु ‍औषध प्रयोगकर्ता महिला पुरुषको संख्या कति छ ?)

नेपाल लागु औषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण 2076 का अनुसार लागु ‍औषध प्रयोगकर्ताको प्रदेशगत अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ:

प्रदेश

पुरुष

महिला

जम्मा

प्रदेश 1

27013

592

27605

प्रदेश 2

15614

220

15843

बागमति प्रदेश

40855

5625

46480

गण्डकी प्रदेश

7968

988

8956

लुम्बिनि प्रदेश

24912

1018

25930

कर्णाली प्रदेश

1768

43

1811

सुदुर पश्चिम प्रदेश

3562

246

3808

जम्मा

121692

8732

130425

  


Last Updated : 2080-05-24 14:44:25

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers