Low Bandwidth Invert Color A- A A+

लागु ‍औषध प्रयोगकर्ताले कुन-कुन विधिबाट औषधि प्रयोग गरेको तथ्याङ्क छ ?

नेपाल लागु औषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण 2076 का अनुसार लागु ‍औषध प्रयोगकर्ताले औषधि प्रयोग गर्ने तरिकालाई तलको पाइचार्टमा उल्लेख गरिएको छ ।


Last Updated : 2079-02-27 16:20:16

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers