Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2079-05-27 Press Release
Press Release 6 months ago
2079-05-27 Press Release
Press Release 6 months ago
2079-08-01 Public Holiday
Notice 4 months ago
2079-07-29 सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना
Notice 4 months ago
2079-04-23 अपमानजनक नाम राखी जारी गरिएको नागरिकता प्रमाणपत्र सम्बन्धी विज्ञप्ति
Press Release 7 months ago
2079-06-31 सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना
Notice 5 months ago
2079-06-12 पुराना मालसामानहरु लिलाम बिक्रीको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
Notice 5 months ago
2079-09-22 लागुपदार्थ दूर्व्यसन नियन्त्रण सम्बन्धी वित्तचित्र प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना
Notice 2 months ago
2079-09-22 लागुपदार्थ दूर्व्यसन नियन्त्रण सम्बन्धी वित्तचित्र प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना
2 months ago
2079-09-17 Former Home Secretary
About Us 2 months ago
2079-09-17 Former Home Ministers
About Us 2 months ago
2079-09-04 पुरस्कारका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
Notice 3 months ago
2079-09-04 अनुदानको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
Notice 3 months ago
2079-09-03 रागमार्ग (सडक) मा हुने अवरोध हटाउन गर्नुपर्ने सुरक्षा कर्माीको कार्यविधि २०७५ (संशोधन)
2079-04-20 कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०७९ सार्वजनिक
News 7 months ago
2079-02-24 छानविन समिति गठन गरिएको सम्बन्धी विज्ञप्ति
Press Release 9 months ago
2079-04-11 विज्ञप्ति
Press Release 7 months ago
2079-08-08 लागु औषध सम्बन्धी लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी
Notice 3 months ago
2079-08-07 छानविन समिति गठन गरिएको सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति
Press Release 3 months ago
2078-11-05 Proactive Disclosure
Notice 2078-11-05
2079-07-28 पुरस्कारका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
Notice 4 months ago
2079-07-28 अनुदानको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
Notice 4 months ago
2079-07-23 प्रेस विज्ञप्ति
Press Release 4 months ago
2079-07-15 लिलाम सकार गरेको मालसामान उठाइ लैजाने सम्बन्धी सूचना
Notice 4 months ago
2079-07-11 छानविन समिति गठन गरिएको सम्बन्धमा
Press Release 4 months ago
2079-07-04 4WD Pick-up (Double Cab) क्याटलग सपिङ विधिबाट खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना
Notice 5 months ago
2079-07-03 श्रीमान गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहज्यूबाट निरीक्षण भ्रमण
Gallery 5 months ago
2079-06-26 Targeted Sanction List
5 months ago
2079-06-27 4WD Pick-up(Double Cab) क्याटलग सपिङ विधिबाट खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना
Notice 5 months ago
2075-05-26 Targeted Sanction List
Last Updated : 2079-12-02 21:03:33

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers