Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2080-04-07 अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा
Press Release 9 months ago
2080-04-24 मिति २०८०।०४।१७ गते जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु, काठमाडौंमा भएको घटनाका सम्बन्धमा छानबीन समिति गठन गरिएको सम्बन्धमा
Press Release 8 months ago
2080-06-09 नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८०
2080-05-26 मिति २०८० साल भदौ २८ गते (संविधानसभाका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य श्री सुवासचन्द्र नेम्बाङको अन्तिम संस्कार हुने दिन) नेपालभरका सबै सरकारी कार्यालयहरु, विदेशस्थित नेपाली दुतावास र नियोगहरुमा सार्वजनिक बिदा
2080-03-12 मिति २०८०।०३।१४ गते बकर ईद (ईद उल अजहा) को अवसरमा सार्वजनिक बिदा
2080-03-12 सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना (बकर ईद (ईद उल अजहा) को अवसरमा)
Notice 9 months ago
2080-02-10 मिति २०८०।०२।११ गते रातो मत्स्येन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्राको अवसरमा काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा
2080-03-13 विभुषण सिफारिस सम्बन्धी सूचना
Notice 9 months ago
2080-04-22 Application for Human Rights Award.
Notice 8 months ago
2080-04-23 विभूषण रद्द हुन सक्ने सम्बन्धी सूचना।
Notice 8 months ago
2074-08-29 Introduction
About Us 2074-08-29
2079-10-15 MoHA Slider
Slider 2079-10-15
2076-08-04 Trimester Progress Report
Progress Report 2076-08-04
2075-11-02 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्बजनिक विवरण
Notice 2075-11-02
2076-11-02 Report on Right to Information
Notice 2076-11-02
2077-04-02 Third quarter progress according Right to Information Act, 2064
Notice 2077-04-02
2077-04-14 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) अनुसारको प्रयोजनको लागि गृह मन्त्रालयसंग सम्बन्धित आ.व. ०७६/०७७ को चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण
Notice 2077-04-14
2077-07-07 Proactive Disclosure
Notice 2077-07-07
2077-10-08 Proactive Disclosure
Notice 2077-10-08
2078-01-12 Proactive Disclosure
Notice 2078-01-12
2078-04-13 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम आ.व. २०७७/०७८ गृह मन्त्रालयको चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण
Notice 2078-04-13
2078-11-05 Proactive Disclosure
Notice 2078-11-05
2079-01-21 Proactive Disclosure
Notice 2079-01-21
2079-04-17 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको गृह मन्त्रालयको चौंथो त्रैमासिक प्रगति विवरण
Notice 2079-04-17
2079-10-19 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक गरिएको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण
Notice 2079-10-19
2080-01-28 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक गरिएको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण
Notice 11 months ago
2080-04-26 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक गरिएको चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण
Notice 8 months ago
2078-01-12 F.Y. 077/078 Third Trimester Progress Report (PROACTIVE DISCLOSURE)
2078-04-13 F.Y. 077/078 Fourth Trimester Progress Report (PROACTIVE DISCLOSURE)
2078-11-05 F.Y. 078/079 Second Trimester Progress Report (PROACTIVE DISCLOSURE)
Last Updated : 2081-01-04 15:39:34

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers