Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2079-01-21 Proactive Disclosure
Notice 2079-01-21
2079-04-17 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको गृह मन्त्रालयको चौंथो त्रैमासिक प्रगति विवरण
Notice 2079-04-17
2079-10-19 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक गरिएको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण
Notice 7 months ago
2080-01-28 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक गरिएको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण
Notice 4 months ago
2080-04-26 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक गरिएको चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण
Notice 1 months ago
2078-01-12 F.Y. 077/078 Third Trimester Progress Report (PROACTIVE DISCLOSURE)
2078-04-13 F.Y. 077/078 Fourth Trimester Progress Report (PROACTIVE DISCLOSURE)
2078-11-05 F.Y. 078/079 Second Trimester Progress Report (PROACTIVE DISCLOSURE)
2079-01-21 F.Y. 078/079 Third Trimester Progress Report (PROACTIVE DISCLOSURE)
2079-10-19 F.Y. 079/080 Second Trimester Progress Report (PROACTIVE DISCLOSURE)
2080-01-28 F.Y. 079/080 Third Trimester Progress Report (PROACTIVE DISCLOSURE)
2080-04-26 F.Y. 079/080 Fourth Trimester Progress Report (PROACTIVE DISCLOSURE)
2079-04-17 F.Y. 078/079 Fourth Trimester Progress Report (PROACTIVE DISCLOSURE)
2080-04-07 Press Release
Press Release 2 months ago
2080-04-24 विज्ञप्ति
Press Release 1 months ago
2079-12-02 वि.सं. २०८० सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धि सूचना (मिति २०७९।१२।०२)
Notice 6 months ago
2080-04-24 संखुवासभमा कैदीवन्दीको मृत्यु सम्बन्धी विज्ञप्ति
Press Release 1 months ago
2080-04-19 Performance Contract for Fiscal Year 2080/081
Gallery 1 months ago
2080-04-19 Performance Contract for Fiscal Year 2080/081
Gallery 1 months ago
2080-04-14 छपाई सम्बद्ध सामग्री खरिदसम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
Tender 1 months ago
2079-05-22 निजामती सेवा दिवस, निजामती सेवा दिवस, २०७९ को उपलक्ष्यमा यस मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्येबाट बर्षको उत्कृष्ट कर्मचारी घोषित नायब सुब्बा श्री नवराज जोशीलाई श्रीमान् सचिवज्यूबाट सम्मानपत्र प्रदान गरिदै ।
Slider 2079-05-22
2080-04-04 Toner-Cartridge सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
Tender 2 months ago
2080-03-24 लागू औषध दुरुपयोग तथा ओसार पसार विरुद्दको अन्तराष्ट्रिय दिवस जुन २६, २०२३ (असार ११, २०८०)
Gallery 2 months ago
2074-12-14 Gallery
2074-12-14
2080-03-24 लागू औषध दुरुपयोग तथा ओसार पसार विरुद्दको अन्तराष्ट्रिय दिवस जुन २६, २०२३ (असार ११, २०८०)
Gallery 2 months ago
2080-03-24 Supply and Delivery of Stationery and Necessary Miscellaneous Goods खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना
Tender 2 months ago
2080-03-18 आ. व. २०७९/८० मा वैदैशिक भ्रमणमा गएका कर्मचारीहरुको विवरण
Foreign Tours 2 months ago
2080-03-10 मिति २०८०/०३/०७ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको जानकारी सम्बन्धमा ।
Notice 3 months ago
2080-03-08 Department for Management of Proceeds Crime
Links 3 months ago
2080-02-25 द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्थाको मागहरुका सम्बन्धमा माननीय गृहमन्त्री ज्यूको उपस्थितीमा सम्बद्धपक्ष र सरोकारबीच छलफल
Gallery 3 months ago
Last Updated : 2080-05-24 14:44:25

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers