Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2075-10-11 Information Technology Orientation Training, Karnali Region, Birendranagar Surkhet - 2075 Paush
Gallery 2075-10-11
2075-09-29 Warm colths distribution by Home Minister Ram Bahadur Thapa 'Badal'
Gallery 2075-09-29
2079-10-01 Notice Regarding Holiday
Notice 16 days ago
2079-09-25 F.Y. 2078/079 Yearly Progress Report
2079-10-04 UNSCR १३२५ र १८२० कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९/८०-२०८१/८२
2079-10-04 National Action Plan
Peace Portal 14 days ago
2079-10-04 प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको पदस्थापना वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
2079-10-04 Peace Portal
14 days ago
2076-06-01 रा.प. द्वितीय श्रेणीका आ.ब. २०७५/७६ को कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन फाराम नामावलीको विवरण |
Notice 2076-06-01
2076-05-30 संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मूल समारोह समितिको सचिवालय, गृह मन्त्रालयको अनुरोध
Notice 2076-05-30
2076-05-20 संविधान दिवसमा प्रयोग हुने टिसर्टको नमूना
Notice 2076-05-20
2076-05-19 राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना
Notice 2076-05-19
2076-05-16 Online Application आव्हान गरिएको सूचना
Notice 2076-05-16
2076-05-16 निजामती सेवा दिवस, २०७६ सम्बन्धमा
Notice 2076-05-16
2076-05-12 गृह मन्त्रालयको मिति २०७६/०५/१२ को निर्णयानुसार सरुवा तथा पदस्थापन हुनु भएका कर्मचारीहरुको विवरण
Notice 2076-05-12
2076-04-13 गृह मन्त्रालयको मिति २०७६।०४।१२ को निर्णयानुसार सरुवा तथा पदस्थापन हुनु भएका कर्मचारीहरुको विवरण
Notice 2076-04-13
2076-04-13 सरुवा तथा पदस्थापना हुनु भएका कर्मचारीहरुको विवरण
Notice 2076-04-13
2076-02-24 Public Holiday in Kathmandu Valley
Notice 2076-02-24
2076-02-21 सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना
Notice 2076-02-21
2076-02-08 संविधानसभा पदक प्राप्त गर्ने माननीय सदस्यहरुको नामावली
Notice 2076-02-08
2076-01-02 Fingerprint for Haji
Notice 2076-01-02
2075-12-28 Ministry of Home Affairs Notice for Requirt Employees
Notice 2075-12-28
2075-12-23 Notice
Notice 2075-12-23
2075-12-17 Request for Drug Related Articles.
Notice 2075-12-17
2075-12-12 पदस्थापन गरिएको।
Notice 2075-12-12
2075-12-10 गृह मन्त्रालयको सूचना
Notice 2075-12-10
2075-12-03 २०७६ सालको सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा बिदा र कार्यालय समय निर्धारण सम्वन्धी।
Notice 2075-12-03
2075-11-30 35 days notice of Ministry of Home Affairs to surrender illegal Arms and Ammunitions
Notice 2075-11-30
2074-12-23 २०७५ सालको विदा।
Notice 2074-12-23
2075-11-02 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्बजनिक विवरण
Notice 2075-11-02
Last Updated : 2079-10-06 19:37:55

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers