Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2078-07-28 विपद् प्रतिकार्य भन्नाले के बुझिन्छ ?
FAQ / Disaster 21 days ago
2078-07-28 विपद् पुनर्लाभ भन्नाले केलाई बुझाउछ ?
FAQ / Disaster 21 days ago
2078-07-28 विपद् जोखिम न्यूनीकरण भन्नाले के बुझिन्छ ?
FAQ / Disaster 21 days ago
2078-07-28 विपद् भन्नाले के बुझिन्छ ?
FAQ / Disaster 21 days ago
2078-06-31 गृह मन्त्रालयको मिति २०७८-०६-३१ (मा. मन्त्रीस्तर) निर्णयानुसार काज सरुवा हुनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको विवरण
Notice 1 months ago
2078-07-13 Press release
Press Release 1 months ago
2078-07-09 जातीय विभेद गर्न नपाइने संविधानको व्यवस्था व्यवहारमा पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ: गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण
News 1 months ago
2078-07-07 Contact Us
1 months ago
2078-07-07 Drug Portal
Sidebar Links 1 months ago
2078-07-07 DRR Portal
Sidebar Links 1 months ago
2078-07-07 Bill Details Published
Sidebar Links 1 months ago
2077-08-26 Police Samayojan
Resources 11 months ago
2077-08-28 समायोजन ऐन/नियम/कार्यविधि/मापदण्ड
2077-08-28 प्रहरी कर्मचारी समायोजन समिति
2078-04-27 Bulletin
3 months ago
2077-08-28 समायोजन सम्बन्धी निर्णयहरु
2078-07-02 विज्ञप्ति
Press Release 1 months ago
2078-05-30 List
Notice 2 months ago
2078-06-20 छपाई सामग्री खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्रको आसयको सूचना।
Notice 2 months ago
2078-06-22 गृह मन्त्रालयको मिति २०७८-०६-२२ (मा. मन्त्रीस्तर) मा भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको विवरण
Notice 1 months ago
2078-07-02 विज्ञप्ति
Press Release 1 months ago
2078-06-31 विज्ञप्ति
Press Release 1 months ago
2074-08-29 About Us
2074-08-29
2078-06-27 विज्ञप्ति
Press Release 1 months ago
2078-06-25 विज्ञप्ति
Press Release 1 months ago
2078-06-26 विज्ञप्ति
Press Release 1 months ago
2078-06-17 List
Notice 2 months ago
2078-05-29 Laptop खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
Tender 2 months ago
2078-06-19 Terms of Use
2 months ago
2078-06-14 Press Release
Press Release 2 months ago
Last Updated : 2078-08-19 11:39:56

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers