Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2078-11-26 गैर कानूनी ठगी सम्बद्ध क्रियाकलापहरु सम्बन्धी विज्ञप्ति
Press Release 2078-11-26
2079-01-26 Notice Regarding Public Holiday
Notice 10 months ago
2078-11-05 F.Y. 078/079 Second Trimester Progress Report (PROACTIVE DISCLOSURE)
2079-01-21 F.Y. 078/079 Third Trimester Progress Report (PROACTIVE DISCLOSURE)
2078-04-13 F.Y. 077/078 Fourth Trimester Progress Report (PROACTIVE DISCLOSURE)
2077-11-05 F.Y. 077/078 Second Trimester Progress Report (PROACTIVE DISCLOSURE)
2078-01-12 F.Y. 077/078 Third Trimester Progress Report (PROACTIVE DISCLOSURE)
2077-04-02 F.Y. 076/077 Third Trimester Progress Report (PROACTIVE DISCLOSURE)
2077-07-07 F.Y. 077/078 First Trimester Progress Report (PROACTIVE DISCLOSURE)
2077-04-14 F.Y. 076/077 Fourth Trimester Progress Report (PROACTIVE DISCLOSURE)
2076-08-26 F.Y. 076/077 First Trimester Progress Report (PROACTIVE DISCLOSURE)
2076-11-02 F.Y. 076/077 Second Trimester Progress Report (PROACTIVE DISCLOSURE)
2078-12-21 विभूषण सुशोभन समारोहमा उपस्थितिका लागि सूचना
Notice 11 months ago
2079-01-19 Notice Regarding Public Holiday on the occasion of Id
Notice 10 months ago
2078-12-26 Notice Regarding Public Holiday
Notice 11 months ago
2079-01-21 Hajj Form and Notice
Notice 10 months ago
2079-01-21 Proactive Disclosure
Notice 10 months ago
2078-12-07 Press Release
Press Release 2078-12-07
2078-12-22 विभूषण सुशोभन समारोहमा उपस्थितिका लागि सूचना
Notice 11 months ago
2078-12-23 National Master Plan on Prevention and Control of Narcotic Drugs
2078-11-20 Release Regarding Misuse of Video and Photo of Security Agencies
Press Release 2078-11-20
2078-11-15 Press Release (Online Fraud Related)
Press Release 2078-11-15
2078-11-20 Release Regarding Misleading News on Public Holidays
Press Release 2078-11-20
2078-11-10 विज्ञप्ति (आन्दोलनका नाममा हुने हिंसात्मक गतिविधि सम्बन्धमा)
Press Release 2078-11-10
2078-11-20 भिजिट भिसा र सो बाट सृजित समस्याका तथा समाधानका उपायहरु सम्वन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदले पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदन
Notice 2078-11-20
2078-11-18 सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना
Notice 2078-11-18
2078-12-02 गृह मन्त्रालयको मिति 2078।12।02 को निर्णयानुसार पदस्थापन भएका शाखा अधिकृतहरु
Notice 2078-12-02
2078-11-13 विज्ञप्ति (त्रि.अ.वि. को सुरक्षा अवस्था सम्बन्धी जाँचबुझ सम्बन्धमा)
Press Release 2078-11-13
2078-09-11 Borders and Immigration
FAQ 2078-09-11
2078-11-12 Study Report with Action Plan regarding Cyber Security
Last Updated : 2079-12-02 21:03:33

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers