Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2078-08-20 लागु ‍औषध नियन्त्रणका लागि रहेका संस्थागत व्यवस्थाहरू के-के हुन् ?
FAQ / Drug Control 7 months ago
2078-08-20 लागु ‍औषध नियन्त्रणका लागि रहेका कानूनी व्यवस्थाहरू के-के हुन ?
FAQ / Drug Control 7 months ago
2078-08-20 लागु ‍औषध नियन्त्रणका प्रमुख पक्षहरू/आयामहरू (Dimensions)के-के हुन् ?
FAQ / Drug Control 7 months ago
2078-08-20 लागु ‍औषध प्रयोगकर्ताको उमेरगत अवस्था कस्तो रहेको छ ?
FAQ / Drug Control 7 months ago
2078-08-20 लागु ‍औषधको प्रदेशगत अवस्था कस्तो रहेको छ ? (लागु ‍औषध प्रयोगकर्ता महिला पुरुषको संख्या कति छ ?)
FAQ / Drug Control 7 months ago
2078-08-20 नेपालमा हाल कति लागु ‍औषध प्रयोगकर्ता रहेका छन् ?
FAQ / Drug Control 7 months ago
2078-08-20 लागु औषधका असरहरू के-के हुन्छन् ?
FAQ / Drug Control 7 months ago
2078-08-20 लागु ‍औषध प्रयोगकर्तामा कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् ?
FAQ / Drug Control 7 months ago
2078-08-20 लागु ‍औषध प्रयोगका कारणहरू के-के हुन ?
FAQ / Drug Control 7 months ago
2078-08-20 लागु ‍औषध कति प्रकारका हुन्छन् ?
FAQ / Drug Control 7 months ago
2078-08-19 लागु पदार्थ भनेको के हो ?
FAQ / Drug Control 7 months ago
2078-07-28 जग्गा जमिन नहुने पुनर्स्थापनाका लाभग्राहीका लागि नेपाल सरकारले आवास निर्माणको लागि जग्गा खरिद गर्न कति रकम उपलब्ध गराउनेछ ?
FAQ / Disaster 7 months ago
2078-07-28 Disaster Study Risk Reduction and Compensation Section
FAQ 7 months ago
2078-07-08 विज्ञप्ति
Press Release 8 months ago
2078-07-09 Press Release
Press Release 8 months ago
2078-07-17 Press Release
Press Release 8 months ago
2078-06-13 JDS 2022 Scholarship
Notice 9 months ago
2078-07-07 Notice
Notice 8 months ago
2078-06-07 Press Release
Press Release 9 months ago
2078-06-10 Press Release
Press Release 9 months ago
2078-06-18 Press Release
Press Release 9 months ago
2078-07-03 Press
Press Release 8 months ago
2078-07-07 Check Email
Sidebar Links 8 months ago
2078-07-04 Re-Invitation for Sealed Quotation for Supply and Delivery of High End Laptop
Notice 8 months ago
2078-07-28 Border
FAQ 7 months ago
2078-07-02 FAQ
8 months ago
2078-07-28 जग्गा जमिन नहुने पुनर्स्थापनाका लाभग्राहीका लागि नेपाल सरकारले आवास निर्माणको लागि जग्गा खरिद गर्न कति रकम उपलब्ध गराउनेछ ?
FAQ / Disaster 7 months ago
2078-07-28 पुनर्निर्माण वा पुनर्स्थापनाका लाभग्राहीको हकमा अस्थायी आवास निर्माणमा कति रकम दिने व्यवस्था रहेको छ ?
FAQ / Disaster 7 months ago
2078-07-28 निजी आवास पुनर्निर्माणका लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि कति रकम पाउने व्यवस्था रहेको छ ?
FAQ / Disaster 7 months ago
2078-07-28 विपद्‍का घटनामा परी घाइते हुनेहरुलाई के कस्तो उपचार गर्ने व्यवस्था छ ?
FAQ / Disaster 7 months ago
Last Updated : 2079-03-19 17:04:08

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers