Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2079-06-13 Consolidated List
2079-06-26 Requested by Nepal
Targeted Sanction List 5 months ago
2079-06-26 APG Sanction List
Targeted Sanction List 5 months ago
2079-06-26 UN Consolidated Sanction List
Targeted Sanction List 5 months ago
2068-05-30 विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय का‌र्यमञ्चको विधान, २०६५
2076-04-12 गृह मन्त्रालयबाट आ.व. २०७५-७६ मा भएको खर्चको फाँटवारी
2079-06-08 Other Resources
Resources 5 months ago
2077-07-26 Yearly progress Report of FY 2076/77
2075-05-21 विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५
Resources / Criteria 2075-05-21
2079-05-29 मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदन (२०७९ भाद्र २७)
Resources / Publication 6 months ago
2079-05-24 विज्ञप्ति
Press Release 6 months ago
2079-05-20 चमेनागृह सञ्चालन सम्बन्धी सूचना
Notice 6 months ago
2079-05-14 प्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची - Amendment to the list of Designated Persons under Regulation 4 (7) of the UN Regulations No. 1 of 2012
2079-04-28 उजुरी दर्ताका लागि सबै मिटरब्याज पीडितहरुमा सार्वजनिक सूचना
Notice 7 months ago
2079-04-20 Performance Evaluation
Progress Report 7 months ago
2078-10-20 Key works performed
Progress Report 2078-10-20
2076-08-04 Trimester Progress Report
Progress Report 2076-08-04
2078-04-28 Progress Report
2078-04-28
2078-07-02 FAQ
2078-07-02
2076-08-01 Annual Progress Report
Progress Report 2076-08-01
2078-10-20 Ministry of Home Affairs - Key works performed in the last 6 months (2078-10-20)
2078-11-05 F.Y. 077/078 Yearly Progress Report
2076-08-05 F.Y. 075/076 Yearly Progress Report
2079-02-27 विज्ञप्ति (मिटर ब्याज सम्बन्धमा)
Press Release 9 months ago
2079-04-19 गृह मन्त्रालय र मातहत निकायका पदाधिकारीहरूसँग आ.व. ०७८/७९ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०७९
2079-04-17 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको गृह मन्त्रालयको चौंथो त्रैमासिक प्रगति विवरण
Notice 7 months ago
2079-01-29 Press Release
Press Release 10 months ago
2079-03-22 इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर ईद (ईद उल अजहा) का दिन सार्वजनिक बिदा सम्बन्धमा ।
Notice 8 months ago
2079-03-07 लागुऔषधको क्षेत्रमा उत्कृष्ट समाचार लेखन सम्बन्धी सूचना
Notice 9 months ago
2079-01-14 Press Release
Press Release 10 months ago
Last Updated : 2079-12-02 21:03:33

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers