Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2078-09-11 What documents are required to obtain a work permit?
2078-09-11 How long does it take to get a work permit?
2078-09-11 How to find out if a work permit has been obtained?
2078-09-16 Citizens of which countries do not get On-arrival visa?
2078-09-14 २०७८ माघ २ गते आयोजना हुने २४औ भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको वैठक
Gallery 2078-09-14
2078-09-09 नेपालमा नागरिकताको इतिहास कस्तो छ ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 के आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सम्भव छ ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 के आमा बाबुको ठेगान नभएका व्यक्तिले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू के के हुन् ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 के नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न दस्तुर तिर्नुपर्दछ ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएमा वा दोहोरो वा तेहोरो नागरिकता लिएमा के हुन्छ ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 दलित जातिका नागरिकहरूको थर संशोधन गर्न के गर्नुपर्दछ ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा विवरण फरक परेमा सच्याउने सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था छ ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 नेपाली नागरिकता समाप्त भएपश्चात् के मेरो अधिकार र कर्तव्य पनि अन्त्य हुन्छ ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 नेपाली नागरिकता परित्याग गरेपछि फेरी नेपाली नागरिकता लिन पाईन्छ, पाईँदैन ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 नेपाली नागरिकता परित्याग गर्ने प्रक्रिया कस्तो छ ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 नाबालक परिचयपत्र भनेको के हो ? यसको अवधि कति हुन्छ ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 कस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता कस्तो व्यक्तिलाई प्रदान गरिन्छ ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 अंगीकृत नेपाली नागरिकता र वैवाहिक अंगीकृत नेपाली नागरिकतामा के फरक छ ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न कस्तो रीत पुर्याउनुपर्छ ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न के कस्तो कार्यविधि पुरा गर्नुपर्दछ ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 के मैले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउन सक्छु ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 अंगीकृत नेपाली नागरिकता कस्तो व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दछन् ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-09-09 कस्तो व्यक्तिले वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् ?
FAQ / Citizenship 2078-09-09
2078-05-29 Laptop खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
Tender 2078-05-29
2078-07-02 Disaster
FAQ 2078-07-02
2078-09-02 कस्तो व्यक्तिले नेपाली नागरिकता पाउँछन् ?
FAQ / Citizenship 2078-09-02
2078-09-02 नागरिकता सम्बन्धी मौजुदा कानूनहरू के के छन् ?
FAQ / Citizenship 2078-09-02
2078-09-02 नेपालमा हाल कुन कुन प्रकारको नागरिकता वितरण गरिन्छ ?
FAQ / Citizenship 2078-09-02
Last Updated : 2079-12-02 21:03:33

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers