Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2076-01-24 मर्यादाक्रम (राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरुको मर्यादाक्रम)
Notice 2076-01-24
2076-12-07 Tender for Air Ticket
Tender 2076-12-07
2075-06-01 Armed Police Force
Links 2075-06-01
2018-07-15 Organization Structure
2018-07-15
2077-08-28 संरचना/दरबन्दी
2077-06-13 Sanction List
2076-12-27 Press Release
Press Release 2076-12-27
2077-05-07 Press Release
Press Release 2077-05-07
2077-03-27 Notice
Notice 2077-03-27
2076-10-14 Sanction List
2076-12-16 Press Release
Press Release 2076-12-16
2076-04-12 गृह मन्त्रालयबाट आ.व. २०७५-७६ मा बैदेशिक मनोनयन हुनु भएका कर्मचारीहरुको विवरण।
2075-05-12 Main Functions
About Us 2075-05-12
2075-10-24 CCTV/Camera Installation and Operation Procedural, 2072
2078-05-25 Weapon (10th ammendment) Regulations, 2028
2078-05-15 Press Release
Press Release 11 months ago
2075-02-24 Notice for Bibhusan Sifarish
Notice 2075-02-24
2075-05-26 Other Resources
Resources 2075-05-26
2075-12-20 जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा ।
Notice 2075-12-20
2076-05-11 आत्म समर्पण गरेको सम्बन्धमा ।
Notice 2076-05-11
2077-04-25 प्रेस विज्ञप्ति
Press Release 2077-04-25
2078-06-03 विज्ञप्ति
Press Release 11 months ago
2075-05-29 Department of Prison Management
Links 2075-05-29
2078-05-20 विज्ञप्ति
Press Release 11 months ago
2078-05-18 विज्ञप्ति
Press Release 11 months ago
2074-12-19 गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४
2075-05-26 Action Plan/Guideline
Resources 2075-05-26
2075-05-26 Strategy
Resources 2075-05-26
2071-05-15 सरूवा तथा पदस्थापन मापदण्ड २०७१
Resources / Criteria 2071-05-15
2075-05-26 Criteria
Resources 2075-05-26
Last Updated : 2079-04-23 17:04:48

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers