Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2076-05-12 गृह मन्त्रालयको मिति २०७६/०५/१२ को निर्णयानुसार सरुवा तथा पदस्थापन हुनु भएका कर्मचारीहरुको विवरण
Notice 2076-05-12
2076-04-13 गृह मन्त्रालयको मिति २०७६।०४।१२ को निर्णयानुसार सरुवा तथा पदस्थापन हुनु भएका कर्मचारीहरुको विवरण
Notice 2076-04-13
2076-04-13 सरुवा तथा पदस्थापना हुनु भएका कर्मचारीहरुको विवरण
Notice 2076-04-13
2076-02-24 Public Holiday in Kathmandu Valley
Notice 2076-02-24
2076-02-21 सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना
Notice 2076-02-21
2076-02-08 संविधानसभा पदक प्राप्त गर्ने माननीय सदस्यहरुको नामावली
Notice 2076-02-08
2076-01-02 Fingerprint for Haji
Notice 2076-01-02
2075-12-28 Ministry of Home Affairs Notice for Requirt Employees
Notice 2075-12-28
2075-12-23 Notice
Notice 2075-12-23
2075-12-17 Request for Drug Related Articles.
Notice 2075-12-17
2075-12-12 पदस्थापन गरिएको।
Notice 2075-12-12
2075-12-10 गृह मन्त्रालयको सूचना
Notice 2075-12-10
2075-12-03 २०७६ सालको सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा बिदा र कार्यालय समय निर्धारण सम्वन्धी।
Notice 2075-12-03
2075-11-30 35 days notice of Ministry of Home Affairs to surrender illegal Arms and Ammunitions
Notice 2075-11-30
2074-12-23 २०७५ सालको विदा।
Notice 2074-12-23
2075-11-02 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्बजनिक विवरण
Notice 2075-11-02
2075-11-02 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्वन्धमा।
Notice 2075-11-02
2075-11-01 बैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा।
Notice 2075-11-01
2075-09-03 Notic For Haj
Notice 2075-09-03
2075-03-11 Scholarship Notice
Notice 2075-03-11
2075-03-31 Tender Cancel Notice
Notice 2075-03-31
2075-01-28 Notice Form Ministry of Home Affairs.
Notice 2075-01-28
2077-09-20 चमेनागृह सञ्‍चालन सम्बन्धी सूचना
Notice 2077-09-20
2079-09-26 Notice Regarding Public Holiday
Notice 2 months ago
2079-09-14 विज्ञप्ति
Press Release 2 months ago
2079-09-12 व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने सम्बन्धी विज्ञप्ति
Press Release 2 months ago
2079-09-09 कोभिड-१९ सम्बन्धी विज्ञप्ति
Press Release 2 months ago
2079-06-24 ड्रोन उडान सम्बन्धी विज्ञप्ति
Press Release 5 months ago
2079-06-14 Press Release
Press Release 5 months ago
2079-06-03 Press Release
Press Release 6 months ago
Last Updated : 2079-12-02 21:03:33

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers