नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

सिरियाली नागरिकहरुको On Arrival Visa सम्बन्धमा

सिरियाली साधारण राहदानी बाहक नागरिकहरुलाई नेपालमा प्रवेश विन्दुबाट On Arrival Visa जारी नगर्ने सम्बन्धी

विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी www.drrportal.gov.np मा ।

विपत् सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी www.drrportal.gov.np मा ।

वर्ष २०७२ सालको सार्वजनिक, पर्व एवम् सट्टा विदाहरु

वर्ष २०७२ सालको सार्वजनिक, पर्व एवम् सट्टा विदाहरु

  बोलपत्र/दरभाउपत्र

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय