नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०७१ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन देहायका महानुभावहरूलाई देहायबमोजिमका मानपदवी, अलङ्कार र पदकद्वारा विभूषित गर्ने घोषणा भएकोछ ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०७१ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन देहायका महानुभावहरूलाई देहायबमोजिमका मानपदवी, अलङ्कार र पदकद्वारा विभूषित गर्ने घोषणा भएकोछ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय