Low Bandwidth Invert Color A- A A+

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिबाट पारित (Views) लाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको मिति २०७६।०९।१० को पत्र तथा इमेलबाट प्राप्त भएका तेज बहादुर भण्डारी, चक्रबहादुर कटुवाल र जितमान वस्नेत सम्बन्धी अनुवादित विचार

2076-09-14

2076-09-14


Name of File Download
Chakra_Bahadur_Katuwal_Views.pdf
Tej_Bahadur_Bhandari_Views.pdf
जितमान बस्नेत

Last Updated : 2081-03-10 10:33:25

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers