Low Bandwidth Invert Color A- A A+

Notice

8 months ago

2079-10-06


मिति २०७९/१०/०६ (मा. उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीस्तर) को निर्णयानुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका कर्मचारीहरुको विवरण प्रकाशित गरिएको छ ।

Name of File Download
रा.प._प्रथम.pdf

Last Updated : 2080-05-24 14:44:25

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers