Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

विभूषण घोषणा, २०७७

10 महिना अगाडी

2077-06-04


सम्मानीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा २७७ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ५९३ जना महानुभावहरुलाई विभूषण (मानपदवी, अलंकार, र पदक) प्रदान गर्नु भएकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

Attached Files