Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

विभूषण सुशोभन समारोहमा उपस्थितिका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना