Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

मिति २०७७-०९-०३ (मा. मन्त्रीस्तर) को निर्णयानुसार सरुवा भएका कर्मचारीहरुको विवरण