Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+
कोठा नं 410
इमेल sugyamibigad@gmail.com
महाशाखा आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा

प्रमुख सेवाहरु

प्रमुख सेवाहरुः-
१.    विभूषणको लागि योग्य व्यक्तिहरुको नाम प्राथामिकताको आधारमा सिफारिसको लागि पत्राचार गर्ने।
२.    विभिन्न निकायहरुबाट आएका विभुषणका लागि सिफारिसहरु संकलन गर्ने ।
३.    विभूषण सिफारिसका क्षेत्र, आधार एवम् मापदण्ड बमोजिम सिफारिसहरुको प्राथामिकरण एवम् वर्गीकरण गर्ने ।
४.    विभूषण सिफारिस कार्यविधि तथा प्रदान सम्वन्धी मापदण्ड,२०७५ अनुसार विभूषण (मानपदवी, अलङ्कार र पदक) हरुका लागि तोकिएको संस्था तथा क्षेत्र अनुसार नामावली तयार गर्ने ।
५.    विभूषण सिफारिस समिति मार्फत विभूषणका लागि अन्तिम नामावली तयार गर्ने ।
६.    विभूषण प्रदान गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पेश गर्ने ।
७.    विभूषित हुने महानुभावहरुको नामावली घोषण, सूचना प्रकाशन,वेवसाइटमा राख्ने ।
८.    नाम, थर, वतन र विभूषण फरक पर्न गएमा विभूषण समितिको सचिवालयमा प्राप्त निवेदन अनुसार संशोधन र राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने।
९.    विभूषण निर्माणको लागि समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन नीरीक्षण गर्ने र निर्माण भएका विभूषणहरु सम्बन्धित निकायहरुबाट बुझि लिने ।
१०.  आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको समन्वयमा विभूषण सुशोभन समारोह तयारी र व्यवस्थापन
११.  विभूषण सुशोभनका लागि आवश्यक पदक अधिकारपत्र तयारी अवस्थामा राख्ने र विभूषण सुशोभन कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने।
१२.  विभूषण सुशोभनमा अनुपस्थित रहेका व्यक्तिहरुको एकवर्षसम्म उचित कारण खुलाई प्रक्रिया पूरा गरी आएमा विभूषण बुझाउने ।
१३.  विभूषण समिति तथा उप समितिहरुको आवश्यकतानुसार वैठक व्यवस्थापन गर्ने ।
१४.  शाखा सम्बन्धी अति गोप्य र महत्वपूर्ण कागजातहरुको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने ।कर्मचारी विवरण

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-01-04 15:39:34

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय

Powered By: ProActive Developers