Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Sound System र Display Screen सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना।