Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

मनसुनजन्य विपद्‍बाट प्रभावितहरुको निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धमा भएको प्रगति सम्बन्धी विज्ञप्ति