Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

मानव अधिकारकर्मी सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सम्बन्धी आदेश, २०७७