Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

विमल पौडेल


विमल पौडेल


विमल पौडेल
शाखा अधिकृत

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल bimal.ppaudel@gmail.com
सम्पर्क 9843178695
बहाल मिति २०७७ चैत्र ४