Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

मन्त्रिज्यू को सचिवालय

सम्पर्क नं

01-4211211; 01-4211229