Low Bandwidth Invert Color A- A A+

लागु ‍औषध प्रयोगकर्तामा कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् ?

लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूमा देहाय अनुसारका कुनै वा सबै लक्षणहरू देखिन सक्दछन।

  • एकान्तमा बस्न रुचाउने ।
  • असमान्य व्यवहार देखाउने ।
  • दुव्लाउदै जाने ।
  • पढ्न मन नगर्ने ।
  • अपराध कर्ममा लाग्ने ।
  • धन सम्पतिको बरबादी तिर लाग्ने ।
  • समाजमा बिभिन्न प्रकारका अपराधहरू घट्दै जाने ।
  • सामाजिक मुल्य र मान्यताहरू भतकिदै जाने ।


Last Updated : 2080-05-24 14:44:25

© All Rights Reserved to Ministry of Home Affairs

Powered By: ProActive Developers