Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

गृहमन्त्री राम वहादुर थापा 'वादल' ज्यूबाट जाडोको कपडा वितरण

Jado_ko_kapada_bitaran1.jpg
गृहमन्त्री राम वहादुर थापा 'वादल' ज्यूबाट जाडोको कपडा वितरण