Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण

NID_Distribution(2).jpg
गृहमन्त्रीज्यूबाट परिचयपत्र वितरण कार्यको शुभारम्भ