Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

२०७८-०२-२६ गते विहान ९:३० बजेसम्मको निषेधाज्ञा जारी सम्बन्धी विवरण