Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

२०७८/०४/०१ गते बिहान १० बजेसम्म निषेध आदेश जारी सम्बन्धी विवरण