Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

निर्देशिका/कार्यविधि


मिति निर्देशिका/कार्यविधि विवरण फाईलहरु एक्सन
2068-04-18 नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३
2068-04-18